Politika zasebnosti LPP FASHION, modne blagovne znamke d.o.o.

Upravljavec podatkov

LPP FASHION, modne blagovne znamke d.o.o. skrbi za varnost in zasebnost vaših osebnih podatkov. Namen te politike zasebnosti je pojasniti, kako in zakaj zbiramo vaše osebne podatke ter za kaj jih uporabljamo.

V okviru Splošne uredbe o varstvu podatkov je upravljavec podatkov:

LPP FASHION, modne blagovne znamke d.o.o.

ID za DDV: SI SI76448487

Za vsa vprašanja in pritožbe v zvezi z varnostjo in zasebnostjo vaših podatkov se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov:

dpo.slovenia@lpp.com


Zasebnost podatkov

Podjetje LPP FASHION d.o.o. uporablja aplikacijo TalentLyft, ki jo jo je razvilo podjetje AdoptoTech ltd. (v nadaljnjem besedilu "TalentLyft"), kot del našega postopka izbire.

TalentLyft kot obdelovalec podatkov obdeluje vse osebne podatke na našo zahtevo in po naših navodilih.

Družbi LPP FASHION d.o.o. in TalentLyft sta podpisali Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, da bi zagotovili in zaščitili vašo pravico do zasebnosti podatkov.


Osebni podatki, ki jih zbiramo

Podatki, ki jih vpišete v prijavo za delovno mesto, vključujejo: ime, priimek, naziv, osebno fotografijo, položaj, hiperpovezave do družabnih omrežij, naslov, e-poštni naslov, uporabniško ime Skype, telefonsko številko, izobrazbo, delovne izkušnje, življenjepis, naslov IP, podatke o spletnem brskalniku, piškotke, ki nam pomagajo spremljati, kako uporabljate spletno platformo TalentLyft.


Namen zbiranja podatkov

Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za izbirni postopek. Ta postopek lahko vključuje naslednje:

Preverjanje vnesenih podatkov

Preverjanje referenc

Ocena kvalifikacij in spretnosti, potrebnih za opravljanje dela, za katerega se prijavljate

Komunikacija v zvezi s postopkom (e-pošta, telefonski klici, sporočila SMS, WhatsApp)

Izpolnjevanje vprašalnikov in testov

Izpolnjevanje zakonskih predpisov

Obravnavanje vaše prijave za delovno mesto, za katero ste se prijavili

Obravnavanje vaše prijave v zvezi z drugimi delovnimi mesti

Pomagati TalentLyft pri izboljšanju njihovih storitev


Po prijavi boste imeli dostop do portala, v katerem boste imeli vpogled v svoje osebne podatke, zahtevek, njegov izvoz ali izbris. Povezava do portala bo poslana v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ga boste prejeli po prijavi na delovno mesto.

Kadar koli lahko zahtevate popravek in posodobitev svojih podatkov, zavrnete svoje predhodno soglasje za obdelavo podatkov ali v celoti izbrišete svoj profil.


Dostop do podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen na zaposlene v podjetjih LPP FASHION d.o.o. in LPP S.A. Poljska, ki sodelujejo v izbirnem postopku.

Vaši osebni podatki bodo shranjeni do konca izbirnega postopka za prosto delovno mesto, na katerega ste se prijavili, razen če nam dovoljujete, da jih hranimo dlje časa in vas obveščamo o novih zaposlitvenih možnostih.

Podatki so shranjeni v Evropski uniji, dostop do njih pa je zavarovan z najvišjo stopnjo tehničnih standardov in praks.


Podjetje LPP Fashion d.o.o. v svojih poslovnih enotah (trgovinah) izvaja videonadzor. V nadaljevanju si lahko preberete več o vzpostavljenem videonadzoru.


Zbirka osebnih podatkov videonadzora

 • Zbirka posnetkov videonadzornega sistema vsebuje posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka, izjemoma, če je to posebej nujno potrebno, pa tudi zvok. Zbirka osebnih podatkov pa lahko vsebuje tudi: datum in čas vstopa v uradni službeni prostor in izstopa iz njega, osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter razlog vstopa, če se navedeni osebni podatki zbirajo skupaj s posnetkom videonadzornega sistema.
 • Videonadzora se ne izvaja v dvigalih, sanitarijah, prostorih za preoblačenje, in drugih podobnih prostorih, v katerih posameznik utemeljeno pričakuje višjo stopnjo zasebnosti.
 • Videonadzorni sistem s katerim se izvaja videonadzor je zavarovan z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, da se preprečijo tveganja nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
 • Vpogled, uporaba ali posredovanje posnetkov videonadzornega sistema so dopustni samo za namene, ki so zakonito obstajali ali so navedeni na obvestilu v času zajema posnetka. Upravljavec videonadzornega sistema pa je dolžan za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotoviti možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi. Te podatke se zabeleži oz. hrani v dnevniku obdelave, kot ga določa 22. člen ZVOP-2, dve leti po koncu leta, ko so podatki nastali.
 • Posnetki videonadzora se lahko hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka.


Obseg videonadzora

 • Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore, se izvaja, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Pri tem mora paziti, da se videonadzor izvaja brez snemanja objektov, ki niso službeni ali poslovni prostori. Odločitev o takšnem videonadzoru sprejme zakoniti zastopnik družbe.
 • Videonadzor znotraj delovnih prostorov se izvaja le, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, teh namenov pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov in v obsegu, kjer je treba varovati takšne interese. Prepovedano je snemati delovna mesta, kjer delavec po navadi dela, razen če je to nujno za varnost ljudi ali premoženja oziroma varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti. V primeru izvajanja videonadzora delovnih prostorov je neposredno spremljanje dogajanja pred kamerami dopustno le, če ga izvaja izrecno pooblaščeno osebje. Odločitev o takšnem videonadzoru sprejme zakoniti zastopnik družbe.
 • Videonadzor na javnih površinah (npr. parkirišče) je dovoljen le, kadar je to potrebno zaradi obstoja resne in utemeljene nevarnosti za varnost premoženja upravljavca ali varovanje tajnih podatkov upravljavca in teh namenov ni mogoče doseči z drugimi sredstvi. Videonadzor pa se lahko izvaja le v obsegu, kjer je treba varovati interese. V primeru, ko videonadzorni sistem posname dogodek, ki ogroža zdravje ali življenje posameznika, o tem nemudoma obvestiti policijo ali drug pristojni subjekt.
 • Posnetki videonadzora na javnih površinah se lahko hranijo največ šest mesecev od trenutka nastanka posnetka.


Evidenca uporabe videonadzornega sistema

- Videonadzor nadzor se uporablja v trgovinah z namenom preprečevanja in odkrivanja tatvin.

- Videonadzor upravlja družba LPP Slovakia S.R.O. po pogodbi Service agreement for Security Analitics z dne 31.7.2019.

- Pooblaščene osebe (osebe, ki lahko obdelujejo oz. imajo dostop do zbirke videoposnetkov):

  • Vodja trgovine,
  • Namestnik vodje trgovine,
  • Vizualni koordinator/Trgovinski aranžer,
  • Vodja operacij,
  • Izkušeni prodajni svetovalec / Vodja izmene.

- Odgovorna oseba za zbirko videoposnetkov: Loss Prevention Manager LPP

- Videonadzor uveden s sklepom z dne 2.11.2022.

- Vpogled v posnetke snemalnika, presnemavanje, brisanje in ostala obdelava videoposnetkov je dovoljena izključno pooblaščenim osebam v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili (oziroma zunanjim pogodbenim izvajalcem po nalogu pooblaščene osebe). Vsak dostop, uporaba, kopiranje ali druga vrsta obdelave videoposnetkov mora biti zabeležena (12. točka 76. člena ZVOP-2).


Kontakt

dpo.slovenia@lpp.com